RAGCL S.A. Reghin


Despre noi
Anunțuri/Convocări
Utile/tarife
Conducerea
Transparența decizională
Contact

Transparența decizională

Hotarâri AGA / HCL-buget

Situatii financiare anuale

Rapoarte contabile semestriale

Rapoarte audit

Consiliul de administrație și directoratul

Rapoarte ale consiliului de administrație

Codul de etică